Mielec Obiektywnie

Największy blog o Mielcu. Obecnie na blogu znajduje się ok. 1 635 fotografii i wiele filmów. Komentowanie nie wymaga logowania. Materiały na blogu są objęte prawami autorskimi.

Wpis

piątek, 21 stycznia 2011

Wszyscy za budżetem, nie będzie kasyna

Radni jednomyślnie przyjęli projekt budżetu na rok 2011. Podczas czwartkowej sesji zdecydowali również m.in. o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2011-2017.

Program czwartkowej sesji został poszerzony o wybór trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz o dwa projekty uchwał w sprawie określenia i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Radni zgłosili tylko jedną osobę do fotela trzeciego wiceprzewodniczącego, Aleksandra Kopcia, który zdecydowaną większością głosów został wybrany do tej funkcji. - Mam nadzieję, że swoja pracą na tym stanowisku przekonam wszystkich państwa do swojej osoby - powiedział po wyborze Aleksander Kopeć.

Kolejnym projektem uchwały, którym zajęli się radni było przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Wiceprezydent Bogdan Bieniek wyjaśnił, że Program realizowany jest poprzez pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, działania profilaktyczne oraz wsparcie instytucji i organizacji uczestniczących w Programie. - W tym roku na realizację Programu przeznaczyliśmy 1 100 000 złotych, z czego 60 tysięcy to kwota na wsparcie przeciwdziałania narkomanii, a pozostała część to przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy - powiedział Bogdan Bieniek. Wszyscy radni przyjęli Program.

Skarbnik miasta, Barbara Wójcik, wyjaśniła radnym sposób opracowania i poszczególne elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2011-2017. - Zadaniem tego dokumentu jest określenie zdolności inwestycyjnych i kredytowych miasta - powiedziała. Skarbnik podkreśliła także, że WPF to dokument, który będzie się zmieniał. Decyzja Rady Miejskiej Prognoza została przyjęta.

Najważniejszym punktem sesji było przedstawienie założeń budżetu na rok 2011, który przewiduje dochody miasta w wysokości 157 800 682 zł, a wydatki w wysokości 173 832 186 zł. Deficyt pokryty ma być nadwyżką z lat ubiegłych oraz ewentualnym kredytem. - Kilka razy konstruowaliśmy budżet, w którym przewidywaliśmy zaciągniecie kredytu. Do tej pory udawało się jednak nie korzystać z tej formy. Niewykluczone, że także i tym razem może tak być - wyjaśniał po sesji dziennikarzom prezydent Janusz Chodorowski.

Jak zawsze największe wydatki z budżetu związane są z oświatą. W tym roku na ten cel przeznaczonych będzie 57 712 339 złotych, czyli ok. 28% budżetu. Na kulturę i dziedzictwo narodowe zarezerwowano 5 370 tys. złotych a na kulturę fizyczną 6 455 tys. zł. W tym roku inwestycje pochłoną ponad 51 milionów złotych. Największe to pierwszy etap przebudowy stadionu (12 mln zł.), budowa budynków socjalnych ( 5 mln zł.) oraz przebudowa dróg. Radni, po wysłuchaniu objaśnień prezydenta nie mieli żadnych pytań i uwag do projektu budżetu i jednogłośnie przyjęli plan finansowy miasta na rok 2011.

Niemal jednogłośnie przyjęto również większość z pozostałych uchwał. Wśród nich dotyczącą wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Jagiellończyka zabudowanej budynkiem dworca autobusowego oraz przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok". Radni byli jednomyślni także w kwestii opinii dotyczącej lokalizacji Kasyna Gry, które miałoby powstać przy ulicy Biernackiego. Choć Rada Osiedla Kusocińskiego wyraziła się pozytywnie o tym pomyśle to trzy komisje: porządku publicznego i regulaminowa, gospodarki i finansów i rewizyjna wydały negatywną opinię. Podczas głosowania wszyscy radni sprzeciwili się powstaniu takiego obiektu przy ul. Biernackiego.

http://www.mielec.pl/_galeria.php?id=628

Za;

mielec.pl

Udostępnij to na:

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
rados2
Czas publikacji:
piątek, 21 stycznia 2011 22:51

Polecane wpisy

Kalendarz

Marzec 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wyszukiwarka

Kanał informacyjny

Opcje Bloxa